Skip links

Πώς και πού χρησιμοποιείται το ηλεκτρονικό τιμολόγιο

To τιμολόγιο είναι ένα έγγραφο που δείχνει το είδος, την ποσότητα και την τιμή των αγαθών που έχουν πουληθεί και το κόστος των εμπορευμάτων, ανάλογα µε το είδος και την ποιότητά τους. Το τιμολόγιο, ή πλέον το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο, εκδίδεται για:

α) Την πώληση αγαθών ιδίων ή τρίτων (άμεση ή έμμεση πώληση)

β) Την παροχή υπηρεσιών

γ) Την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών εκτός της χώρας.

Προϋπόθεση για την έκδοση τιμολογίου είναι, ο εκδότης να είναι υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών και ο αντισυμβαλλόμενος ομοίως υπόχρεος ή αγρότης του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. ή πρόσωπο.

To ηλεκτρονικό τιμολόγιο περιέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες που θέτει ο νόμος, δηλαδή τα δεδομένα των αντισυμβαλλομένων και του αντικειμένου της συναλλαγής και το οποίο εκδίδεται και λαμβάνεται σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική μορφή.
Ηλεκτρονικό τιμολόγιο

  • Το τιμολόγιο μπορεί να εκδίδεται σε ηλεκτρονική ή σε έντυπη μορφή.
  • Η χρήση ηλεκτρονικού τιμολογίου υπόκειται στην αποδοχή του, με έντυπο ή ηλεκτρονικό τρόπο, εκ μέρους του λήπτη των αγαθών ή υπηρεσιών που υπόκεινται σε τιμολόγηση.
  • Ηλεκτρονικό τιμολόγιο, συμπεριλαμβανομένου του στοιχείου λιανικής πώλησης, είναι οποιοδήποτε τιμολόγιο περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται από τον παρόντα νόμο και το οποίο έχει εκδοθεί και ληφθεί σε ηλεκτρονική μορφή.
  • Στην περίπτωση που πλήθος ηλεκτρονικών τιμολογίων αποστέλλονται ή τίθενται συγκεντρωτικά στη διάθεση του ίδιου προσώπου που αποκτά αγαθά ή λαμβάνει υπηρεσίες, οι επαναλαμβανόμενες ενδείξεις στα διάφορα τιμολόγια είναι δυνατόν να παρατίθενται μία μόνο φορά, όταν είναι δυνατή η πρόσβαση στο σύνολο των πληροφοριών κάθε τιμολογίου.

Για την ορθή έκδοση του ηλεκτρονικού τιμολογίου, πρέπει να συντρέχουν τα παρακάτω:

  • H ψηφιακή μορφή που θα έχει το ηλεκτρονικό τιμολόγιο να είναι στην διακριτική ευχέρεια του εκδότη του. Ως ποιο ενδεικτικός τρόπος συνηθίζεται να είναι το συνημμένο αρχείο PDF σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  • Το ηλεκτρονικό τιμολόγιο θεωρείται ότι εκδόθηκε την χρονική στιγμή που ο εκδότης διαθέσει (αποστείλει) το στοιχείο προς παραλαβή στον λήπτη.
.main-footer {background-color: #343535;color: rgba(255,255,255,0.616);padding-top: 80px}.main-footer a:not(.btn) { color: rgba(255,255,255,0.6) }
Skip to content