Αναζήτηση
Close this search box.

Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης (Τομέα Πληροφορικής)

Αρμοδιότητες:

 • Συλλογή και ανάλυση επιχειρηματικών απαιτήσεων
 • Ανάλυση επιχειρηματικών διαδικασιών
 • Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων
 • Διαμόρφωση προτάσεων για βελτιστοποίηση της υποστήριξης επιχειρηματικών λειτουργιών από πληροφορικά συστήματα
 • Συμμετοχή στην υλοποίηση συμβουλευτικών έργων Πληροφορικής σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
 • Σύνταξη προσφορών για έργα πληροφορικής
 • Παροχή εκπαίδευσης στη χρήση πληροφοριακών συστημάτων
 • Εκπόνηση των απαιτούμενων παραδοτέων των έργων.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Κάτοχος πτυχίου ή μεταπτυχιακού κατά προτίμηση Πληροφορικής ή Μηχανικού Πληροφορικής
 • Προϋπηρεσία σε έργα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Πληροφορικής ή στην υλοποίηση έργων πληροφορικής
 • Πολύ καλή γνώση των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
 • Εξοικείωση με επιχειρησιακές λειτουργίες
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών