Αναζήτηση
Close this search box.

Πιστοποιήσεις

Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την πιστοποίηση και τη συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα, καθώς θεωρούμε ότι αυτά αποτελούν το μοναδικό εχέγγυο για αξιόπιστες επιχειρηματικές δραστηριότητες και επικερδής διεθνής συνεργασίες.

Η MyCompany είναι πιστοποιημένη με το πιστοποιητικό ISO 9001:2015 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας), το πιστοποιητικό ISO 27001:2013 (Προστασία Δεδομένων), το πιστοποιητικό ISO 14001:2015 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) και είναι διαπιστευμένος πάροχος της EETT (Ελληνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων).