Αναζήτηση
Close this search box.

Καριέρα

Προς ενημέρωση των υποψηφίων:

Με την αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος, αποδέχεστε την πολιτική της εταιρίας μας να διατηρεί τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων για χρονικό διάστημα ενός έτους. Τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο με την προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής μας συνεργασίας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί το δικαίωμα στη λήθη, της ενημέρωσης, της διόρθωσης, της πρόσβασης και της διατύπωσης αντίρρησης, όπως ο ως άνω Κανονισμός ορίζει.