Αναζήτηση
Close this search box.

Πεδίο Δραστηριοτήτων

Για τη MyCompany, η συνεχής και αποτελεσματική έρευνα είναι το βασικό χαρακτηριστικό της καινοτομίας & της ανάπτυξης. Αυτές οι αξίες μας επιτρέπουν να αντιμετωπίσουμε τα πλέον απαιτητικά προβλήματα που καλείτε να ξεπεράσει σήμερα η κοινωνία μας.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο λαμβάνουμε τόσο σοβαρά την έρευνα και την καινοτομία, επενδύοντας ενεργά στην ανάπτυξη νέων ιδεών, προϊόντων & τρόπων εργασίας και ενθαρρύνοντας το προσωπικό και τους συνεργάτες μας να σκέφτονται δημιουργικά για τα καθήκοντά τους.

Μερικοί τρόποι με τους οποίους μπορούμε να εμπλακούμε πιο ενεργά στην έρευνα και την καινοτομία είναι η εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες, η μελέτη νέων τεχνολογικών εννοιών, η συμμετοχή σε ερευνητικά έργα και η συμμετοχή σε φόρουμ, συνέδρια και εργαστήρια.

Οι ερευνητικές μας δραστηριότητες εστιάζονται σήμερα στα ακόλουθα 4 πεδία

Ερευνητικές Δραστηριότητες

Οι τεχνολογίες στις οποίες επικεντρώνεται η Έρευνά μας μπορούν να υλοποιηθούν σε διάφορους τομείς

Τεχνολογίες Έρευνας