Αναζήτηση
Close this search box.

Πολιτική Ποιότητας

Η εταιρία μας My Company Projects Ο.Ε. με έδρα στην οδό Ολυμπίου Διαμαντή 20, δραστηριοποιείται εδώ και πολλά χρόνια στην παροχή υπηρεσιών μηνυμάτων σε παρόχους κινητής τηλεφωνίας, κατασκευή & φιλοξενία ιστοσελίδων, υπηρεσίες διαφήμισης και συναφείς υπηρεσίες.

Με γνώμονα την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη, αλλά και θεμέλιο λίθο την προσπάθεια μας για την κορυφαία ποιότητα των παρεχομένων της, η εταιρία κατάφερε να εδραιωθεί στις κορυφαίες του χώρου στη Θεσσαλονίκη. Δέσμευση της Διοίκησης είναι η ανταπόκριση στις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών και η πλήρης εναρμόνισης με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις που διέπουν την λειτουργία της εταιρίας.

Βασικοί σκοποί της εταιρίας είναι:

  • Η διαρκής εταιρική ανάπτυξη.
  • Η διαρκής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
  • Η πλήρης ικανοποίηση των πελατών.

Οι στρατηγικοί εταιρικοί σκοποί θα επιτευχθούν μέσω:

  • Του καθορισμού και παρακολούθησης αντικειμενικά επιτεύξιμων στόχων.
  • Της διάθεσης όλων των απαραίτητων πόρων και μέσων για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας της εταιρίας.
  • Της διατήρησης ενός τεχνολογικά σύγχρονου περιβάλλοντος εργασίας.
  • Της διαρκούς εκπαίδευσης του προσωπικού μας.
  • Της παρότρυνσης για διαρκή βελτίωση των εργαζομένων, προμηθευτών και συνεργατών μας.

H Διοίκηση της εταιρίας δεσμεύεται για τη διαρκή ανασκόπηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση της πολιτικής και του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στοχεύοντας πάντα την ικανοποίηση των πελατών μας, ενώ η αδιάκοπη προσπάθεια για συνεχή βελτίωση μας αποτελεί κύριο μέλημα της My Company Projects Ο.Ε. και φιλοσοφία όλων των εργαζομένων μας.


Θεσσαλονίκη, 12 Φεβρουαρίου 2018