Αναζήτηση
Close this search box.

Εξυπηρέτηση Πελατών & Βοηθός Διαχείρισης Έργων

Η My Company Projects www.mycompany.com.gr , δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία στο χώρο της ανάπτυξης λογισμικού και των συμβουλευτικών υπηρεσιών Online Διαφήμισης & Ανάπτυξης, στα πλαίσια ανάπτυξης των επιμέρους τμημάτων της, ζητά να προσλάβει Στέλεχος Εξυπηρέτησης Πελατών & Βοηθό Διαχείρισης Έργων για τα γραφεία της Θεσσαλονίκης: Έδρα Εταιρίας & Υποψηφίου: Θεσσαλονίκη-κέντρο

Αρμοδιότητες Υποψήφιου

· Καθημερινή τηλεφωνική ενημέρωση και εξυπηρέτηση νέων και υπαρχόντων πελατών

· Καθημερινή καθοδήγηση πελατών και διαχείριση πελατολογίου

· κατ’ ιδίαν συναντήσεις με πελάτες

· καθημερινή διευθέτηση εταιρικών θεμάτων

· Παρακολούθηση και Διαχείριση Έργων (Project Management)

· Σύνταξη Προσφορών

· Δημιουργία Παραδοτέων

Απαιτούμενα Προσόντα Υποψηφίου

· Άριστη / Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας, σε επίπεδο καθημερινής επικοινωνίας με πελάτη

· Εμπειρία στην εξυπηρέτηση και διαχείριση πελάτη

· Προϋπηρεσία σε προγενέστερο εργασιακό περιβάλλον

· Πολυ καλές επικοινωνιακές & οργανωτικές ικανότητες

· Απόφοιτοι ΤΕΙ/ΑΕΙ – θα εκτιμηθεί

· Άριστη γνώση MS OFFICE & Internet

Προσφέρονται

· Εκπαίδευση (τόσο σε πρώτο επίπεδο όσο και on-the-job)

· Ευκαιρίες και προοπτικές σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον

· Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας